آقـا ببخـش!

السلام علیک یا صاحب الزمان

وقتی میان نفـس و هـوس جنـــگ می شـود

قلبم بـچـشــــم همــزدنی سنــگ می شـود

آقا! ببـخـش که سـرم گــــرم زنـدگــی اســـت

کمــــتر دلــم برای شمــــا تـنــگ می شـــود ...

/ 1 نظر / 19 بازدید